Erkenning erfgoed

Het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws dat de aanzet was voor de erkenningsaanvraag immaterieel cultureel erfgoed over onze Hondenzwemming is ondertussen bijna vier jaar oud.

Er zijn de afgelopen jaren al flink wat (tussen)stappen gezet sinds Bert De Smet als voorzitter van de Wielsbeekse heemkring het plan ontrolde om de Hondenzwemming te laten erkennen als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed


* Bestuurslid Bert De Smet overtuigde de Sint-Bavovrienden, het gemeentebestuur, heemkring en de brede erfgoedgemeenschap (deelnemers, bezoekers, vrijwilligers, dorpsgenoten ...) van de meerwaarde van de erkenningsdossier.


* We lanceerden een promotiecampagne rond deze erkenning om het

brede erfgoedveld bekend te maken met de Hondenzwemming.


* Vlaams minister van cultuur Sven Gatz bracht een bezoek in 2014 op uitnodiging van Bert De Smet en was laaiend enthousiast. (zie foto)

We kwamen op zaterdag 21 mei 2016 voor de eerste keer samen met de Hondenzwemmingraad die bestaat uit vrijwilligers, bezoekers, deelnemers, foorkramers, politieagenten, gemeentemedewerkers, leerkrachten, dierenartsen, sponsors, kortom: iedereen die van dicht of ver bij de Hondenzwemming betrokken is. Een belangrijke stap in onze erkenning immaterieel cultureel erfgoed. Zij zorgen voor de nodige input en feedback bij het schrijven van het dossier.


Bert De Smet lichtte kort toe waarom de Hondenzwemming moest erkend worden en welke stappen er reeds ondernomen waren. Chantal Bisschop van het Centrum Agrarische Geschiedenis en Erik De Vroede van het Sportimonium gaven de nodige uitleg over de verschillende stappen die moeten ondernomen worden in de erkenning van ons dossier. Het werd een leerrijke voormiddag waarbij iedereen zijn ideeën naar voren mocht brengen: wat is er goed, wat kan beter, wat zijn kansen, wat zijn uitdagingen, enz. Het leverde veel bruikbare zaken op die de toekomst van de Hondenzwemming ten goede komen.

* We haalden drie nationale partners aan boord die het dossier ondersteunen: Centrum Agrarische Geschiedenis - CAG LECA Sportimonium.

* We lieten GAIA - Global Action in the Interest of Animals proactief een inspectiebezoek brengen aan de Hondenzwemming in 2015, met positief gevolg en een gunstig verslag. Dit is héél belangrijk in ons erkenningsdossier omdat dierenwelzijn een belangrijk aspect is bij de voorwaarden om erkend te worden.

* Er verscheen in Leiesprokkels-Jaarboek 2013-2015 een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de Hondenzwemming dat mee dient om het dossier te voeden. Auteur Bert De Smet kreeg voor het artikel een eervolle vermelding bij de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen.

Het definitieve dossier voor de erkenningsaanvraag werd ingediend in het najaar van 2017.Op 9 januari 2018 ontvingen de Sint-Bavo Vrienden een brief van Sven Gatz dat de 'hondenzwemming' erkend werd als immaterieel cultureel erfgoed.