Bestuur

De hondenzwemming is een organisatie van VZW Sint-Bavo Vrienden (O.N. 0631.681.519)

Maatschappelijke zetel: Kraaienhof 11 - 8710 Sint-Baafs-Vijve

Bestuursleden + functie(s)

 

Voorzitter: Marc Mullie

Andere leden dagelijks bestuur

 

 - AndrĂ© Naessens: Secretaris (Algemeen secretariaat, briefwisseling en presentator van de hondenzwemming)

 - Linda Vlamynck: Ondervoorzitster (Verantwoordelijke sponsoring en samenstelling publiciteitsboekje)

 - Vincent Herman: Penningmeester (Webmaster, beheerder Facebookpagina, boekhouding en jaarrekening VZW)

 

Andere bestuursleden

 

 - Bert De Smet: Bestuurslid (Pers, beheerder Facebookpagina en erkenning VZW immaterieel cultureel erfgoed)

 - Paul De Blanck: Bestuurslid (Verantwoordelijke veiligheid)

 - Lander Dewaele: Bestuurslid (Verantwoordelijke elektriciteit tent en geluidsinstallatie)

 - Koen Kesteloot: Bestuurslid (Verantwoordelijke boeking muziekgroepen en animatie tijdens de hondenzwemming)

 - Eddy Duyck: Bestuurslid (Verantwoordlijke veiligheid)

 - Rik Vandenbossche: Bestuurslid (Verantwoordelijke opbouw en afbraak feestlijkheden)

 - Randal Vervaeke: Bestuurslid (Verantwoordelijke opbouw en afbraak feestlijkheden)

 - Henri Lambrecht: Bestuurlid en dierenarts

 - Delphine Cauwelier: Bestuurslid

 - Bjorn Verleysen: Bestuurslid

De andere bestuursleden van de Sint-Bavo Vrienden VZW

Webdesign en webmaster Vincent Herman