Bestuur

De hondenzwemming is een organisatie van VZW Sint-Bavo Vrienden (O.N. 0631.681.519)

Maatschappelijke zetel: Kraaienhof 11 - 8710 Sint-Baafs-Vijve

Bestuursleden + functie(s)

 

Voorzitter: Marc Mullie

Andere leden dagelijks bestuur

 

 - AndrĂ© Naessens: Secretaris (Algemeen secretariaat, briefwisseling en presentator van de hondenzwemming)

 - Linda Vlamynck: Ondervoorzitster (Verantwoordelijke sponsoring en samenstelling publiciteitsboekje)

 - Vincent Herman: Penningmeester (Webmaster, beheerder Facebookpagina en persverantwoordelijke)

 

Andere bestuursleden

 - Paul De Blanck 

 - Lander Dewaele 

 - Eddy Duyck

 - Rik Vandenbossche 

 - Randal Vervaeke

 - Henri Lambrecht

 - Delphine Cauwelier

 - Bjorn Verleysen

 - Piet Vroman

 - Davinia Lameize

De bestuursleden van de Sint-Bavo Vrienden VZW (Rik Vandenbossche ontbreekt)

Webdesign en webmaster Vincent Herman